Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na

17. konferenci Dopravní infrastruktura

která se koná

18. a 19. dubna 2023 v Litomyšli

Vložné delegáta

Zahrnuje vstup na jednání konference v Jízdárně, vstup na doprovodnou výstavu v hale EXPO na prvním zámeckém nádvoří, vstup na společenský večer ve Smetanově domě, organizační náklady, materiály delegáta a stravné. Vložné je 5 800 Kč bez DPH. Fakturu – daňový doklad v elektronické podobě Vám zašleme po on-line registraci delegátů a po úhradě zálohového listu společně se vstupenkami, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedete při registraci.

Storno poplatek

Při písemném zrušení účasti do 18. 3. 2023 včetně bez poplatku, od 19. 3. 2023 poplatek 100 % – možno vyslat náhradníka.

ČKAIT
Účast na konferenci Dopravní infrastruktura je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 2 body, potvrzení o účasti získají delegáti po akci e-mailem.